آشنایی با استراتژیست محتوا

استراتژی محتوا به زبان ساده به مجموعه‌ای از برنامه‌ریزی‌های مداوم و سازمان‌یافته‌ی تولید محتوا که بر اساس دوره‌های زمانی مشخص تعیین می­شن، گفته می­شه. در واقع از این طریق می­تونیم در جهت جذب بهتر و حفظ مخاطب و همچنین رشد و گسترش در انجام فعالیت‌های مد نظر در مسیر رقابت با دیگر رقبا موفق بشیم. به فردی که یک استراتژی محتوا را تدوین می­کنه استراتژیست گفته می­شه.

در ادامه بیشتر با وظایف و مهارت­های استراتژیست محتوا آشنا می­شیم.

استراتژیست محتوا کیست؟

استراتژیست محتوا کسیه که با بررسی و شناخت کافی امور و فعالیت‌ها به دنبال برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی موضوعات و محتوای مورد نظر کسب و کار است. همچنین این فرد در کنار تعیین شاخص‌هایی برای نظارت و ارزیابی مداوم نتایج فعالیت‌های مورد اجرا توسط گروه همکاران، برنامه بلند مدتی هم برای آینده ترسیم می‌کنه. با گسترش حجم فعالیت‌ها و افزایش محتوا‌ها، توجه به برنامه‌ریزی‌های استراتژیست هم با هدف تأثیرگذاری بهتر بر مخاطب، مورد توجه بیشتری قرار می‌گیره. استراتژیست محتوا با بررسی خصوصیات کاربران می‌تونه محتوا‌هایی مناسب و کاربردی را برای یک برند تولید کنه که این موضوع تحت عنوان پرسونای مخاطبان در تولید محتوا‌ مد نظر قرار می‌گیره.

استراتژیست محتوا کیست ؟

وظایف استراتژیست محتوا

  • تهیه برنامه زمانی برای اجرا همراه با تعیین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر اساس اولویت‌بندی محتوا‌های تولیدی
  • انجام تجزیه و تحلیل محتوا‌های تولید شده با هدف بررسی میزان کیفیت و رضایت مشتریان
  • تهیه و تدوین استراتژی مورد نیاز برای بهبود کیفی در نشر محتوا‌ها
  • استراتژیست محتوا چارچوب لازم برای بازبینی‌های مورد نیاز تهیه محتوا‌های باکیفیت را تعیین می‌کنه
  • بررسی میزان تاثیر‌گذاری بر محتوا‌های تولیدی با هدف افزایش بهره وری و فروش
  • شناسایی ایده‌های جدید، ارزیابی، رصد برنامه‌ها و اهداف مورد پیش‌بینی
  • گسترش استراتژی برنامه‌های تولید محتوا بر اساس اهداف اقتصادی و نیاز مخاطبان و کاربران
  •  بررسی محتوا‌های باکیفیت پایین و اقدامات مناسب برای بهبود محتوا‌ها از دیگر وظایف استراتژیست محتوا هست.

تهیه برنامه‌های استراتژی مدون و کاربردی همراه با تعیین اولویت‌ها بر اساس اهداف مورد نظر می­تونه به راحتی به شما در روند گسترش فعالیت‌های تولید محتوا و کسب رضایت کاربرانتون و در نتیجه آن موفقیت کسب وکار، به شما کمک کنه.